Nota prawna

Posted by admin On Luty - 25 - 2011

Autor serwisu dokłada wszelkich starań by umieszczone w serwisie informacje były zgodne z aktualnym stanem prawnym.

Treści zamieszone w serwisie efakturavat.pl nie mają charakteru porady prawnej i służą jedynie celom informacyjnym.

Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych na swojej stronie internetowej, a wykorzystanie  informacji zawartych w serwisie, nie może być źródłem  jakichkolwiek roszczeń wobec Autora.

Autor serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za treść jak i dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych umieszczonych na stronach, do których linki znajdują się na stronie  efakturavat.pl Autor serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.

Informacje i dane przedstawione na stronie internetowej  efakturavat.pl mają na celu jedynie umożliwienie ogólnej orientacji użytkowników strony w zakresie zgadnień będących przedmiotem strony.

Autor serwisu nie bierze odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z faktu wykorzystania informacji lub danych znajdujących na stronie internetowej.

Autor serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów umieszczanych przez czytelników. Kopiowanie treści zawartych na stronie  efakturavat.pl i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody autora jest zabronione i skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.