Artykuły z kategorii ‘Interpretacje’

Od początku roku 2011 obowiązuje nowe i bardziej liberalne rozporządzenie w sprawie e-faktur, dzięki któremu podatnicy mają swobodę w zapewnieniu integralności i autentyczności faktur elektronicznych i wolność wyboru w zakresie formy elektronicznej dokumentu. Efaktura dotychczas dla większości przedsiębiorców była pojęciem abstrakcyjnym, natomiast od stycznia zainteresowanie dokumentem, jakim jest  faktura elektroniczna, znacznie wzrasta, głównie dzięki korzyściom z e-faktur. Przedsiębiorcy jedna są dość ostrożni i czekają z wdrożeniem e-faktury do momentu pojawienia się kilku przekonywujących interpretacji w zakresie stosowania faktur elektronicznych od 01.01.2011 oraz pierwszych stanowisk urzędów skarbowych, a także i sądów w tym zakresie. Oczekiwanie to jest poniekąd zrozumiale ponieważ, niektórym podatnikom tak duża swoboda w stosowaniu e-faktur jest zjawiskiem nietypowym i obawiają się oni, iż wkrótce nastąpią kolejne zmian w przepisach, tym razem w druga stronę, czyli wprowadzające ograniczenia w stosowaniu faktur elektronicznych.

Na szczęście pojawiają się już pierwsze interpretacje indywidualne w tym zakresie i trzeba przyznać, że są one przyjazne dla podatników. Taką interpretację wydał w dniu 21 lutego 2011 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1-443-1175/10-4/EK), który udzielił odpowiedzi na pytanie podatnika w zakresie przesyłania e-mailem e-faktur w PDF oraz prawa do odliczenia podatku od towarów i usług  z tak otrzymywanych faktur. W opinii podatnika przesyłanie e-mailem faktur elektronicznych  VAT w formacie PDF, dokumentujących sprzedaż spełnia warunki określone w ustawie o podatku od towarów i usług, a w przypadku faktur korygujących sprzedaż in minus, daje prawo do pomniejszenia podatku należnego. Zdaniem składającego opinię również otrzymywanie za pośrednictwem e-maila e-faktur zakupowych w formacie PDF i spełnia ustawowe wymogi i umożliwia odliczenie VAT, z tych faktur w terminie otrzymania wiadomości z załączoną fakturą na skrzynkę pocztową. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przyznał, iż stanowisko podatnika, w świetle obowiązujących przepisów jest prawidłowe. Wskazano tutaj, iż zgodnie z rozporządzeniem z 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 1661) e-faktury mogą być przesyłane lub udostępniane w dowolnym formacie, w tym także w PDF, pod warunkiem uprzedniej akceptacji takiego obrotu fakturami przez odbiorcę. W interpretacji podkreślono, podatnik musi bezwzględnie zapewnić zachowanie integralności i autentyczności faktury elektronicznej, oraz posiadać wcześniej wspomnianą akceptację odbiorcy na otrzymywanie e-faktury. Akceptacja, ta może być udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej. Dyrektor Izby Skarbowej niestety nie wypowiedział się w zakresie pomniejszenia podatku od towarów i usług z e-faktur korygujących sprzedaż in minus, ponieważ nie było to wg niego przedmiotem zapytania. Zachęcam do zapoznania się z pełną treścią interpretacji: IPPP1-443-1175/10-4/EK.

Jest to jedna z pierwszych interpretacji, w tym zakresie i jak widać kierunek interpretacji przepisów o e-fakturach jest pozytywny i sprzyja przedsiębiorcom korzystającym z faktur elektronicznych. Teraz należy czekać na interpretację w zakresie innych form zapewnienia autentyczności i integralności e-faktur niż EDI i kwalifikowany podpis elektroniczny. Skoro tylko taka interpretacja się pojawi, zostanie przedstawiona w serwisie efakturavat.pl.