Dzisiaj kolejny artykuł z kategorii faktura VAT, tym razem o tym, kto tak naprawdę ma obowiązek wystawiania faktur VAT, w tym i e-faktur.

Czynni podatnicy VAT, a faktura VAT

Rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur VAT z dnia 28 marca 2011 r. w paragrafie 4 określa, iż  faktura VAT jest wystawiana przez czynnych podatników VAT, a wystawiony dokument powinien być oznaczony wyrazami faktura VAT.  Czynni podatnicy VAT mają zawsze obowiązek wystawienia faktury VAT jeżeli świadczą usługi lub sprzedają towar innym przedsiębiorcom. W sytuacji, kiedy sprzedaż towarów lub usług dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, faktura VAT nie musi być wystawiana, chyba że nabywca zażyczy sobie wydania faktury VAT. 
Czynni podatnicy VAT są także zobowiązani do wystawiania innych rodzajów faktur VAT, niż te dokumentujące sprzedaż – m. in. wewnętrznych faktur VAT, które dokumentują wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Faktura VAT, a pozostali podatnicy

Powstaje pytanie, czy podmioty nie będące czynnymi podatnikami, muszą wystawiać faktury VAT? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w § 17 punkt 4 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur VAT, który to z kolei odsyła nas do art. 87 i 88 Ordynacji  podatkowej. W Ordynacji  określono, iż podatnicy niezobowiązani do wystawiania faktur VAT, np. zwolnieni podmiotowo , mają obowiązek wystawienia rachunku na żądanie kupującego lub usługobiorcy, bez względu na to, czy nabywca jest przedsiębiorcą, czy nie.  Obowiązek taki wygasa z upływem trzech miesięcy od momentu sprzedaży i po jego upływie nabywca nie ma prawa domagania się rachunku.

Podmioty nie będące czynnymi podatnikami VAT powinny natomiast wystawiać  uproszczone faktury VAT, czy wewnętrzne faktury VAT. Zatem ta grupa podatników, dokonując sprzedaży poza granicami kraju (sprzedaż NP.) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wystawiają faktury VAT uproszczone i faktury VAT wewnętrzne. Mimo, iż obowiązek wystawiania tego rodzaju faktur wynika pośrednio z przepisów, to warto o nim pamiętać.

W kolejnym artykule z kategorii faktura VAT poruszę temat ogólnym zasad wystawiania faktur VAT,w tym i faktur elektronicznych.

   
 

Zobacz podobne artykuły: