Jak pisałem w jednym z poprzednich artykułów o e-fakturach w dniu 22.02.2011 r. komisja finansów publicznych obradowała nad projektem poselskich zmian w ustawie o VAT, który miałby negatywny wpływ na stosowanie faktur elektronicznych. Projekt poselski zakładam uchylenie art. 106 ust. 10 ustawy i tym ponowne komplikacje w zakresie e-faktur. W dniu 15.03.2011 odbyło się posiedzenie rządu, na  którym skrytykowano zmiany w zakresie faktur elektronicznych proponowane przez posłów. W opinii rządu obecnie obowiązujące są przyjazne podatnikom stosującym e-faktury, niż rozwiązania poselskie. Oby tylko rząd wytrwał na swoim stanowisku, a liberalność w zakresie e-faktur pozostała w obecnym stanie.  
 

Zobacz podobne artykuły: