Kontynuując wątek korzyści płynących ze stosowania e-faktury, warto również wspomnieć o kosztach jakie są związane z tym typem faktur VAT. Decydując się na dotychczasowe rozwiązania w zakresie zapewnienia integralności e-faktury, tj. e-podpis lub system wymiany danych EDI, poniesiemy koszty e-faktur rzędu: 

  • e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem – około 140 PLN
  • e-podpis bez kwalifikowanego certyfikatu – około 60 PLN
  • wdrożenie systemu danych EDI od około 2000 PLN

Z powyższego wynika, iż datychczasowe rozwiązania w zakresie faktur elektronicznych (e-faktur), nie są kosztowne, w porównaniu do uzyskiwanych korzyści z e-faktur. Nie można tutaj zapomnieć, iż e-podpis odnawiany jest co dwa lata, więc koszty można podzielić przez 2. Wdrożenie systemu EDI dla zapewnienia integralności i autentyczności faktur elektronicznych,jest bardziej kosztowne i dlatego jest sugerowane dla średnich i większych przedsiębiorców, którzy wystawiją więcej efaktur. Nowe rozporządzenie o efakturach, które obowiązuje od 01.01.2011 daje nam możwliość stosowania innych metod, które pozwolą na spełnienie wymogów stawianych e-fakturom. Praktyka gospodarcza oraz pomysłowość polskich przedsiębiorców, a także firm informatycznych, już niebawem powinna pokazać, w jaki sposób będziemy mogli wystawiać e-faktury ,do których urzędy skarbowe nie będą miały żadnych zastrzeżeń. Z pewnością należy oczekiwać, iż taką nową formą zapewnienie integralności i autentyczności efaktury będzie pieczęć elektroniczna, która pojawiła się w projekcie ustawy o e-podpisie.

Zobacz podobne artykuły:

  • Brak podobnych wpisów