Od 1 kwietnia 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące zasady wystawiania faktur VAT, a tym samym i faktur elektronicznych. Nowe rozporządzenie zostało wydane w celu dostosowania przepisów o fakturach VAT (i jednocześnie e-fakturach ) do zmian obowiązujących od 1 kwietnia 2011 r. Tak jak w poprzednim rozporządzeniu, zasady wystawiania faktur VAT (w tym faktur elektronicznych ) zostały uregulowane rozdziale trzecim. Poszczególne paragrafy tego rozdziału regulują takie kwestie dotyczące faktur VAT (w tym e-faktur ):
§ 4 – nakazuje, aby faktury elektroniczne i inne faktury VAT były oznaczone wyrazami „ faktura VAT ”.
§ 5 – określa jakie elementy powinna zawierać każda faktura VAT ( w tym i e-faktura)
§ 6 – opisuje sytuację kiedy to nabywca wystawia fakturę VAT ( fakturę elektroniczną ) w imieniu dostawcy
§ 7 – podaje zasady wystawiania faktur VAT ( w tym e-faktur ) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób prowadzących działalność rolniczą
§ 8 – określa zasady wystawiania faktur VAT i faktur elektronicznych, w sytuacji stosowania cen urzędowych
§ 9 – informuje o dacie, w jakiej powinna być wystawiona e-faktura lub papierowa faktura  VAT
§ 10 – wyznacza reguły wystawiania faktur VAT i faktur elektronicznych, w sytuacji otrzymania przedpłaty na dostawę
§ 11 – określa szczególne terminy wystawiania faktur VAT, a tym samym e-faktur m.in. za media
§ 12-14 – opisują zasady wystawiania korekt faktur elektronicznych i innych faktur VAT
§ 15 – wyznacza zasady wystawiania not korygujących do e-faktur i pozostałych typów faktur VAT
§ 16 – informuje kiedy należy wystawić fakturę VAT (w tym e-fakturę ) za opakowania zwrotne
§ 17-18 – wymieniają inne dokumenty, które są traktowane na równi z fakturą VAT

Kolejne paragrafy określają zasady dotyczące ilości egzemplarzy wystawianych faktur VAT i zasad ich przechowywania.
 

Zobacz podobne artykuły: