Nowe rozporządzenie w sprawie e-faktur jest początkiem bardzo korzystnych zmian dla wszystkich przedsiębiorców wystawiających faktury VAT. Wprowadza ono dowolność w zakresie zapewnienia autentyczności i integralności efaktury, podając jednocześnie, iż te dwa warunki, dotyczące efaktur, są spełnione w szczególności w przypadku korzystania  z:
•    bezpiecznego podpisu elektronicznego 
•    elektronicznej wymiany danych (EDI)
Jednakże użycie słowa „ w szczególności” pozostawia przedsiębiorcom otwarty katalog sposobów pozwalających na zapewnienie autentyczności i integralności dokumentu, jakim jest e-faktura. Efaktura wysłana w postaci PDF, odpowiednio zabezpieczonego przed dokonywaniem zmian i kopiowaniem danych, może zostać uznana za fakturę elektroniczną spełniająca wymóg autentyczności i integralności, o którym mowa w rozporządzeniu o e-fakturach. Z pewnością podejście organów podatkowych do efaktury będzie z początku sceptyczne i w przypadku kontroli faktur elektronicznych, urzędnicy będą pytali się o podpis elektroniczny lub EDI i domagali się udowodnienia autentyczności i integralności efaktur przesłanych w PDF. Ciężar dowodu będzie oczywiście spoczywał na podatniku, korzystającym z e-faktur. Ze względu na powszechność i łatwość korzystania z formatu PDF sytuacja powinna bardzo szybko się wyklarować i to na korzyść podatników korzystających z e-faktur. Otwarty katalog sposobów na zapewnienie integralności i autentyczności pozostawiony przez Ministra Finansów, jest silnym argumentem za tym, aby efaktura przesyłana w formie odpowiednio zabezpieczonego PDF, była „pełnowartościową” fakturą elektroniczną.

Zobacz podobne artykuły:

  • Brak podobnych wpisów